FreeMinds.ro
Asociatia Free Minds Timisoara a fost fondata in anul 1998 in scopul promovarii si dezvoltarii cooperarii transfrontaliere la nivel regional. Tineri in slujba libertatii
enro

Dezvoltarea şi promovarea agroturismului în zone transfrontaliere România – Serbia slab dezvoltate

Finanţat de: MINISTERUL INTEGRĂRII EUROPENE
şi
AGENŢIA EUROPEANĂ DE RECONSTRUCŢIE
Programul de Vecinătate, România – Serbia 2005

PRIORITEA 1 : Dezvoltare locală economică şi socială, Măsura 1.4. 4. – Cooperarea în domeniul dezvoltării turismului, Linia bugetară (Phare CBC): 220202, Linia bugetară (Cards), Reference Ro: 2005/017-538.01.01 (Priority 1)&2005/017-538.01.02(Priority 2)

Localizare:
Dumbrava, Judeţul Timiş, ADR V Vest, România
Tetovo Selo, Serbia

Costul total al proiectului:
154 800 €, 71 600 pentru Serbia, 83 200 pentru România
Finanţare:
90%

Durata proiectului:
16 luni în România, 18 luni în Serbia

Obiectiv general

Dezvoltarea şi promovarea agroturismului folosind resursele locale din microregiunile slab dezvoltate ale zonei transfrontaliere România – Serbia (microregiunea Traian Vuia, România şi microregiunea Kanjiža, Serbia), ca alternative pentru o dezvoltare economică şi socială echilibrată prin cooperarea transfrontalieră.

Obiective specifice

 • Crearea unei reţele instituţionale bazate pe principii comune, pentru susţinerea dezvoltării agroturismului în cele două microregiuni
 • Crearea instrumentelor necesare dezvoltării şi promovării agroturismului
 • Îmbunătăţirea nivelului profesional al persoanelor ce lucrează sau vor lucra în agroturism, pentru o activitate de succes
 • Implicarea tinerilor în promovarea agroturismului şi atitudinii ecologice

PARTENERII DE PROIECT

 1. Consiliul local Dumbrava
 2. Comunitatea LocalăTetovo Selo
 3. Consiliul Local Balinţ
 4. Consiliul Local Tomeşti
 5. Consiliul Local Fârdea
 6. Consiliul Local Bârna
 7. Consiliul Local Mănăştiur
 8. Consiliul Local Pietroasa
 9. Asociaţia Telecentru Traian Vuia
 10. Asociaţia de dezvoltare microregională Traian Vuia
 11. Asociaţia de Agroturism Făget
 12. Organizaţia Turistică Naţională Kanjiža
 13. Iringo – organizaţia pentru protejarea mediului natural înconjurător

INVITAŢI PERMANENŢI

 1. Consiliul local al oraşului Făget
 2. Consiliul Local Traian Vuia
 3. Consiliul Local Curtea
 4. Consiliul Local Margina
 5. Consiliul Local Bethausen
 6. Consiliul Local Nădrag

GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI DIRECŢI:

 • comunităţi locale
 • administraţii locale
 • ONG-uri
 • manageri din turism şi servicii conexe
 • tineri, operatori de turism, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate

GRUPURI ŢINTĂ ŞI BENEFICIARI INDIRECŢI :

 • locuitorii celor două microregiuni
 • turiştii

REZULTATE ESTIMATE

 • Analiza Potenţialului şi Strategia de dezvoltare a agroturismului / 1600 ex. în română, sârbă, maghiară şi engleză
 • Broşuri 800 ex.
 • Mape 2400 ex.
 • Hărţi turistice ale microregiunilor 800
 • Ghid de afaceri 1200
 • Analiza potenţialului şi strategia1200
 • 28 tineri instruiţi ca voluntari
 • 28 manageri pregătiţi pentru a-şi demara propria afacere
 • Festival de gastronomie
 • Festival al dansului minorităţilor
 • Centre de resurse
 • Info point/puncte de informare

ACTIVITATEA I
Crearea CONSILIULUI PARTENERILOR

 • Reprezentanţii organizaţiilor partenere
 • Întâlniri lunare (evaluează, aprobă, ia măsuri)
 • Întâlnirile se organizează alternativ, la fiecare partener, în Româna şi Serbia
 • Responsabil de organizarea întâlnirilor: managerul de proiect al aplicantului şi cel al aplicantului transfrontalier

ACTIVITATEA II
Managementul resurselor umane

Etapa I – Descrierea detaliată a postului pentru fiecare persoană implicată în proiect, elaborată cu participarea tuturor celor interesaţi.

Etapa II – Pentru specialiştii necesari în anumite activităţi specifice ale proiectului va fi organiza un proces de selecţie care mai cuprinde şi proceduri specifice de selecţie (interviuri, portofolii, experienţă).

Etapa III – Training al echipei de proiect, incluzând prezentarea proiectului, managementul proiectelor cu finanţare UE (în special proceduri de plată şi de raportare), în scopul creării unei echipe manageriale profesioniste.
Participanţi: reprezentanţi ai partenerilor, persoane implicate în proiect.
Localizare : Dumbrava, România şi Tetovo Selo, Serbia

ACTIVITATEA III
Achiziţii de echipamente, mobilier şi subcontractarea serviciilor

Mobilierul şi echipamentul sunt destinate Centrului de Resurse şi Info-pointului. Serviciile se referă la renovarea clădirii ce va găzdui Centrul şi Info-pointul.

Serviciile vor fi contractate pentru fiecare activitate pentru a furniza o bună implementare a proiectului (organizarea activităţilor, tehnoredactarea materialelor elaborate în proiect, traduceri, evaluare şi audit, etc..).

Deci, vor fi pregătite dosare de achiziţii pentru fiecare linie bugetară cu respectarea strictă a procedurilor de achiziţii pentru fonduri UE (specifice pentru fiecare partener – GPAP în România şi cel pentru Programul CARDS în Serbia)

ACTIVITATEA IV
Analiza de potenţial al microregiunilor din România şi Serbia

Se realizează pentru a identifica potenţialul economic, social, cultural, educaţional şi turistic al regiunilor transfrontaliere şi a recunoaşte părţile tari şi cele slabe ale regiunii. Va furniza investitorilor din turism date despre mediul socioeconomic şi educaţional. Va fi un instrument de lucru pentru Centru,pentru consultanţi, pentru experţi şi pentru oamenii de afaceri.

Va fi elaborată de un grup pentru dezvoltarea locală a turismului (GDLT), constituit din reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai organizaţiilor educaţionale, sociale şi de turism, participanţii la trainingul pentru managementul strategic, echipa de proiect şi consultanţii). Fiecare microregiune va avea propriul GDLT.

După elaborarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului, va fi selectat câte un grup de lucru în fiecare microregiune pentru elaborarea Strategiei pentru cooperarea transfrontalieră. Analiza Potenţialului va fi tradusă în limbile română, sârbă, maghiară şi engleză.

ACTIVITATEA V
Crearea Centrelor de Resurse pentru dezvoltarea şi promovarea turismului

Vor fi înfiinţate două Centre de Resurse, unul la Dumbrava şi unul la Tetovo Selo, pentru a asigura o dezvoltare de durată a turismului în cele două microregiuni. Ele vor avea un info-point (punct de informare) pentru turişti, birou şi sală de conferinţe.

Etape în crearea Centrelor: Renovarea clădirilor, echiparea cu mobilier, birotică şi IT; Crearea unei baze de date conţinând informaţiile necesare activităţii Centrului; Crearea paginii web a Centrului; Angajarea personalului; Inaugurarea Centrului de Resurse şi a Info-pointului.

Rolul Centrului: Asistenţă şi consultanţă pentru companii sau întreprinzători în turism; Informare; Training pentru lucrători în domeniu sau persoane care intenţionează să demareze o afacere în domeniu; Promovarea microregiunii; Colaborare cu GDLT.

ACTIVITATEA VI
Crearea grupului de tineri ghizi voluntari

Selecţia a câte 10 tineri din localităţile fiecărei microregiuni, care vor forma un grup local de ghizi turistici.
Seminar – Training: Potenţialul turistic al comunităţii şi microregiunii; Informaţii despre activitatea de ghid; Ecologie şi Turism; Evaluarea activităţii.
Fiecare membru al echipei va susţine o prezentare practică a unui traseu. Tinerii ghizi vor conveni un program de voluntariat cu Centrul de Resurse, care va asigura gestionarea activităţii lor.
Ecologizarea traseelor turistice Vor avea loc două campanii (primăvara, pentru pregătirea traseelor, şi toamna, după sezonul estival de turism)
După un an de voluntariat, ghizii pot semna contracte retribuite cu Centrul de Resurse, intrând automat în baza de date a serviciilor oferite turiştilor.

ACTIVITY VII
Training

Adresat managerilor ce activează în agroturism şi serviciile conexe, ca şi persoane ce intenţionează să demareze o afacere în domeniu, pentru a furniza o gestionare eficientă şi o mai bună calitate a serviciilor.

Teme: Tipuri de organizare a afacerilor în agroturism (legislaţia în domeniu în fiecare stat); Elemente de Management; Elemente de Marketing şi PR; Legătura cu managementul financiar şi bancar; Surse financiare pentru agroturism; Aplicaţie practică – vizitarea furnizorilor de agroturism din zona transfrontalieră parteneră; schimb de experienţă; studii de caz. Evaluarea activităţilor.

Datorită diferenţelor dintre cele două state, fiecare aplicant îşi va organiza propria sesiune de training.
Participanţii vor fi selectaţi cu ajutorul partenerilor de proiect.

ACTIVITATEA VIII
Festivalul de gastronomie “Lingura de Aur” din Tetovo Selo

 • promovarea agroturismului, tradiţiilor şi serviciilor turistice locale,
 • 5 echipe de bucătari din fiecare microregiune, pregătind feluri tradiţionale
 • expoziţie de produse tradiţionale
 • “Seara Gulas ”, eveniment artistic, unde cele mau bune echipe sunt premiate cu “Lingurile de Lemn” şi Lingura de Aur”
 • manifestarea doreşte atragerea cât mai multor turişti în zonă
 • festivalul va deveni tradiţional şi se va organiza anual din surse proprii

ACTIVITATEA IX
Festivalul cântecului şi dansului popular al microregiunii din România

Organizat pentru promovarea turismului în microregiunea Traian Vuia, un spaţiu multietnic şi multicultural, încurajând deplasarea a numeroşi turişti în zonă, chiar şi din comunitatea parteneră Kanjiža.

La festival vor participa ansambluri amatoare şi profesioniste din microregiune şi din judeţul Timiş.

Simpozion “Tradiţii multiculturale şi multietnice în Banat” – specialiştii din Judeţul Timiş vor fi invitaţi să participe cu prezentări

Festivalul va deveni tradiţional şi va fi organizat anual.

ACTIVITATEA X
Îndrumarul de afaceri în agroturism

Elaborat pentru a uşura accesul la piaţa afacerilor, va avea două versiuni: un ghid pentru afacerile din România şi unul pentru cele din Serbia. Îndrumarul va fi editat în română, sârbă şi engleză,

Îndrumarul de afaceri include informaţii pentru potenţialii investitori cu privire la:

 • consultanţă juridică legată de demararea unei afaceri în turism;
 • legislaţie comercială şi financiară;
 • reglementări locale pentru implementarea unei afaceri;
 • informaţii despre bănci şi reglementările bancare;

Tipărit în 1200 de exemplare, 400 pentru fiecare limbă.

ACTIVITATEA XI
ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE

 • Comunicate de presă pentru toate stadiile de implementare ale proiectului, conferinţe de presă, prezentări de promovare ale proiectului în radiourile şi televiziunile locale
 • Seminar pentru promovarea proiectului în comunitatea locală
 • Elaborarea şi tipărirea unui pliant al proiectului, bannere şi postere, afişe pentru principalele activităţi ale proiectului, pagina web a proiectului
 • SEMINAR PENTRU PROMOVAREA PROIECTULUI. Participanţi: întreprinzători, manageri, reprezentanţi ai comunităţii locale, ong-uri, cluburi de tineret, instituţii de învăţământ, reprezentanţi ai autorităţilor locale şi mass media.
 • FLUTURAŞI bilingvi, două tipuri de BROŞURI, în română şi sârbă (una prezentând rezultatele proiectului şi una pentru agroturismul din zona transfrontalieră cuprinsă în proiect), HĂRŢI TURISTICE pentru fiecare microregiune.
 • Alte materiale promoţionale, broşuri şi pliante pentru obiectivele turistice din microregiuni, tipărite în limba fiecărei ţări participante şi în engleză.

ECHIPA DE IMPLEMENTARE DIN ROMÂNIA

 •  Reprezentant legal – Ioan Ihász
 • Manager de project –Dan Gabriel Nicolaescu
 • Managerul  centrului de resurse –
 • Personal Info desk:
 • Manager financiar:
 • Asistent manager – Magda Sütő-Udvari
 • Secretar executiv –  Alexandru Attila Pál
 • Consultanţi, traineri:
Arhiva evenimentelor
 • 2012 (6)
 • 2010 (2)
 • 2009 (3)
 • 2008 (2)
 • 2007 (6)
 • 2006 (6)
 • 2005 (4)
 • 2004 (4)
 • 2003 (4)
 • 2002 (4)
 • 2001 (6)
 • 2000 (6)
 • 1999 (8)
 • 1998 (2)
Partenerii noştri