Youth in Civic Europe 2010


Scopul proiectului a fost de a organiza un eveniment pentru tinerii cetățeni ai Uniunii Europene interesați în cooperarea transfrontalieră din orașele Szeged (Ungaria) și Timișoara (România). Participanții au avut oportunitatea de a se întâlni, a schimba impresii și experiențe și de a acumula cunoștințe noi. De asemenea, unul dintre obiectivele principale ale evenimentului a fost de a-i face mai sensibili la ideea de cetățenie europeană în viața de zi cu zi. Mediul de discuții a favorizat dezbaterile privind problematica europeană care afectează cotidianul.

Participanții au fost împărțiți pe grupe de lucru, fiecare dintre acestea focusându-se pe valorile care ne unesc la nivel european – culturale, economice și politice. Obiectivul acestora a fost de a crea coeziune atât în interiorul grupurilor, cât și între grupuri, coeziune bazată pe spiritul european. Având ca bază identități și valori comune, grupurile se constituie în baza unei rețele a cetățenilor europeni, rețea care se va consolida intr-o etapă ulterioară, de continuare a proiectului.