Youth in Civic Europe 2 – Szeged, 25-28.11.2009


Unul din elementele cele mai importante pentru întărirea societății civile este trainingul tinerilor intelectuali, aceștia fiind familiarizați cu mecanismele și importanța sectorului civic. Aceștia au și vor avea un rol important în activitățile ONG-urilor în viitor, jucând totodată și un rol semnificativ în dezvoltarea relațiilor dintre sectorul civil și autorități.

Acesta a fost motivul pentru care Asociația Free Minds, în calitate de partener, împreună cu DARTKE din Szeged (Ungaria) si Asociația Panonija din Novi-Sad (Serbia) au organizat o conferință de 4 zile la Szeged, considerată o continuare a proiectului Youth in Civic Europe, organizat în 2007. Cu ajutorul experților invitați, participanții au beneficiat de informații privind sectorul civic in diverse țări europene, modalități de funcționare ale organizațiilor neguvernamentale, activități de planificare strategică, marketing, comunicare și posibiltați de încurajare și dezvoltare a parteneriatelor internaționale.

De asemenea, componența multinațională a participanților a facilitat crearea de parteneriate în vederea dezvoltării cooperării transfrontaliere, a schimbului ideatic și informațional și a organizării de proiecte internaționale.