Conferinţa Mondială a Membrilor Curţilor Supreme de Justiţie


Decembrie: În perioada 7 – 12 decembrie, la City Montessori Scool din Lucknow (India) s-a desfăşurat cea de a 7-a Conferinþã Mondială a Membrilor Curţilor Supreme de Justiţie, fiind reprezentate peste 90 de ţări din întreaga lume.

În paralel cu acest eveniment, a avut loc şi un simpozion al reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale. Lucrãrile, desfăşurate în plen sau pe ateliere de lucru, au abordat atât probleme globale, cât şi specifice diverselor zone geografice, constituindu-se astfel intr-un excelent prilej de dialog intercultural.

Mai multe informaţii se pot obţine accesând pagina.

Strengthening Bulgarian and Romanian Civil Society Organisations


Septembrie: participare la proiectul româno-bulgar Strengthening Bulgarian and Romanian Civil Society Organisations, finanţat de către Commisia Europeană.

Proiectul a constituit în primul rând un prilej de întâlnire între ONG-uri româneşti şi bulgare. Dar nu a fost numai atât. Cursuri extrem de bine structurate în care intensitatea training-ului (care acoperea două sesiuni, fragmentate de momentele mesei) era contrabalansată de pachetul atractiv de curs şi, mai ales de oportunităţile de atelier.

Zilele au fost „tematice”: prima zi de muncă a fost dedicată subiectului „Project Management” şi s-a finalizat cu un „târg” al organizaţiilor; cea de-a doua a cuprins informaţii despre „PR and Communication” şi excursia extraordinară şi impresionantă în sălbăticia Deltei. Ziua a treia a fost centrată pe „Advocacy and Lobby”, cea de-a patra pe „Fundraising”, iar ultima zi a cuprins dezbaterile şi feedback-ul. Un eveniment de amploare, cu 70 de participanţi în care fiecare moment a fost valorificat (Daniela Magiaru).

Calea spre Europa. Punti de tineret pentru un viitor comun


Aprilie – septembrie: implementarea proiectului Calea spre Europa. Punti de tineret pentru un viitor comun (BTD#100077).

Publicatia in format .pdf

Calea spre Europa. Punti de tineret pentru un viitor comun
Balkan Trust for Democracy Project # 100077

Asociaţia Free Minds din Timişoara, în parteneriat cu Charity Association Panonija Novi-Sad (Serbia), a derulat în perioada aprilie – septembrie 2006 proiectul intitulat Calea spre Europa. Punţi de tineret pentru un viitor comun. (Way to Europe. Youth Bridges for a Common Future).

Finanţat de către Balkan Trust for Democracy (German Marshall Fund, Mott Foundation şi USAID – Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională a Statelor Unite), proiectul a avut ca scop dezvoltarea cooperării transfrontaliere in rândul tinerilor studenţi, membrii ai organizaţiilor neguvernamentale din partea română şi sârbă a Euroregiunii Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT).

Pe parcursul a cinci sesiuni de lucru (4 în Romania – Timisoara si Resita – şi una în Novi-Sad), participanţii au fost familiarizaţi cu principalele instituţii, idei şi proiecte ale cooperării transfrontaliere, privite din perspectiva naţională, regională sau euroregională. De asemnea, sesiunile au cuprins traininguri de specialitate privind managmentul organizaţiilor non-guvernamentale – managment strategic şi planificare, marketing şi relaţii publice pt ONG-uri, fund-raising şi project design.

 

CALENDARUL EVENIMENTELOR

Sesiunea 1 – Timişoara, 14.07.2006
Oportunităţi şi provocări pe calea spre Europa

– Eugen Gherga
– dr. Duško Radosavljević
– Training: Andreea Firastraeru – Managementul organizaţiilor neguvernamentale

Sesiunea 2 – Reşiţa, 15.07.2006
Cooperarea bilaterală între România şi Serbia: trecut, prezent şi viitor

– Danica Stefanovic
– Horia Irimia
– Training: Andreea Firastraeru – Management strategic şi planificare

Sesiunea 3 – Timişoara, 25.08.2006

Prezentare comparativă a Provinciei Vojvodina şi a Regiunii de Dezvoltare Vest din România (trăsături comune, caracteristici distincte). Poziţionare şi specificităţi în prezentare comparativă

– Vladimir Kozbasic
– Mihai Luca
– Training: Andreea Firastraeru – Marketing pentru ONG-uri

Sesiunea 4 – Timişoara, 26.08.2006
Cooperarea transfrontalieră: idei, instituţii, proiecte. Euroregiunea DKMT

– Mihai Luca
– Snežana Babić-Kekez
– Training: Andreea Firastraeru – Relaţii publice pentru ONG-uri

Sesiunea 5 – Novi-Sad, 02.09.2006
Punţi neguvernamentale şi civice. Programe de colaborare în domeniul civic şi de tineret

– Danica Stefanovic
– Eugen Gherga
– Training: Andreea Firastraeru – Fund-raising şi design pentru proiecte

Fotografii