Schimburi de tineret în Europa – Altamura, Italia


Noiembrie: participare la Schimburi de tineret în Europa – Altamura, Italia

Organizator: Sinergie

Parteneri: Reţeaua Europeană De Animare, Consiliul Local Altamura

Finanţare: Programul de tineret al Uniunii Europene

Obiectivul principal al proiectului a fost acela de a determina o contribuţie mai mare a tinerilor la dezvoltarea vieţii sociale. Pe langă aceasta, prin intermediul unor work-shop-uri, s-au studiat tehnici de animare şi s-a încercat crearea unor programe şi identificarea de parteneri pentru implementarea acestora.

Campania de advocacy DKMT: o euroregiune a cetăţenilor


Ianuarie-Iunie: campania de advocacy DKMT: o euroregiune a cetăţenilor (participare în calitate de partener)

Implementare: Fundaţia A Treia Europă Timişoara

Finanţare: Centrul Euroregional pentru Democraţie Timişoara

Alţi parteneri:

  • Charity Association Panonija Novi-Sad
  • Fundaţia Istvan Bibo Szeged

Continuând Observatorul cetăţenesc de politici regionale, proiectul a urmărit constituirea unei coaliţii strategice a reprezentanţilor societăţii civile din Euroregiunea DKMT (peste 100 de ONG-uri raliate prin 3 întâlniri locale şi o mare întrunire comună euroregională) care au înaintat Forumului Preşedinţilor DKMT o rezoluţie şi propuneri concrete privind eficientizarea cooperării transfrontaliere în spaţiul euroregional.

De asemenea, a fost desfăşurată o amplă campanie de imagine la Triplex Confinium – graniţa comună a celor trei ţări – cu ocazia aniversării înfiinţării euroregiunii. Asociaţia Free Minds a participat la proiect prin membrii săi în echipa de implementare şi la întâlnirile sectorului civic.

campania de advocacy DKMT: o euroregiune a cetăţenilorCampania DKMT: o euroregiune a cetăţenilor a obţinut premiul II la secţiunea “Participare civică” în cadrul Galei Premiilor Societăţii Civile – Bucureşti 2002.