Observatorul cetăţenesc de politici regionale


Aprilie-Octombrie: Observatorul cetăţenesc de politici regionale (participare în calitate de partener)

Implementare: Fundaţia A Treia Europă Timişoara

Finanţare: America’s Development Foundation, în cadrul programului Regional Partnership for Democracy, şi United States Agency for International Development.

Alţi parteneri:

  • Centrul pentru Regionalism Novi-Sad
  • Centrul pentru Multiculturalitate Novi-Sad
  • Charity Association Panonija Novi-Sad
  • Fundaţia Mureş Szeged

Proiectul a realizat o analiză detaliată a eficienţei Euroregiunii DKMT şi a impactului acesteia în cooperarea transfrontalieră. Un grup mixt român-maghiar-sârb, compus din experţi în administraţie publică, economie, educaţie, politici culturale, a identificat problemele cooperării regionale şi a propus soluţii concrete, toate acestea grupate într-un raport intitulat Participare publică şi responsabilitate. Scopul acestui raport a fost de a demonstra şi încuraja participarea cetăţenească la eficientizarea cooperării transfrontaliere şi regionale în diferite sectoare de activitate.

Raportul a fost distribuit şi prezentat autorităţilor locale, instituţiilor deconcentrate din teritoriu, organizaţiilor civice şi ministerelor de resort. Acest raport a fost prima iniţiativă civică prezentată la nivel euroregional în cele trei ţări.

Asociaţia Free Minds a participat prin membrii săi în echipa de implementare, în staff-ul tehnic şi în grupul de experţi. Raportul asupra acestui program poate fi găsit în pagina de Documente.

Observatorul cetăţenesc de politici regionale