The Summer-camp for Youth – Canakkale, Turcia


August: participare la The Summer-camp for Youth – Canakkale, Turcia

Organizator şi finanţator: Ministerul Tineretului şi Sportului din Turcia

Programul a fost dedicat tinerilor din sud-estul Europei; principalele obiective au fost o mai bună cunoaştere a Turciei şi stimularea comunicării între tinerii din regiune. Au fost organizate traininguri, excursii şi activităţi bazate pe voluntariat.

Tineri în regiunile frontaliere – Brezice, Slovenia


Mai: participare la Tineri în regiunile frontaliere – Brezice, Slovenia

Organizator: Centrul de Tineret Brezice

Finanţare: Programul de tineret al Uniunii Europene

Acest proiect a avut ca obiective prezentarea Centrului de Tineret din Brezice şi a organizaţiilor slovene şi croate participanţilor sosiţi din partea unor ONG-uri diverse din Europa; definirea asemănărilor şi deosebirilor din munca acestora; prezentarea programului “Youth”; încurajarea organizaţiilor participante de a descoperi şi crea programe comune.

Observatorul cetăţenesc de politici regionale


Aprilie-Octombrie: Observatorul cetăţenesc de politici regionale (participare în calitate de partener)

Implementare: Fundaţia A Treia Europă Timişoara

Finanţare: America’s Development Foundation, în cadrul programului Regional Partnership for Democracy, şi United States Agency for International Development.

Alţi parteneri:

  • Centrul pentru Regionalism Novi-Sad
  • Centrul pentru Multiculturalitate Novi-Sad
  • Charity Association Panonija Novi-Sad
  • Fundaţia Mureş Szeged

Proiectul a realizat o analiză detaliată a eficienţei Euroregiunii DKMT şi a impactului acesteia în cooperarea transfrontalieră. Un grup mixt român-maghiar-sârb, compus din experţi în administraţie publică, economie, educaţie, politici culturale, a identificat problemele cooperării regionale şi a propus soluţii concrete, toate acestea grupate într-un raport intitulat Participare publică şi responsabilitate. Scopul acestui raport a fost de a demonstra şi încuraja participarea cetăţenească la eficientizarea cooperării transfrontaliere şi regionale în diferite sectoare de activitate.

Raportul a fost distribuit şi prezentat autorităţilor locale, instituţiilor deconcentrate din teritoriu, organizaţiilor civice şi ministerelor de resort. Acest raport a fost prima iniţiativă civică prezentată la nivel euroregional în cele trei ţări.

Asociaţia Free Minds a participat prin membrii săi în echipa de implementare, în staff-ul tehnic şi în grupul de experţi. Raportul asupra acestui program poate fi găsit în pagina de Documente.

Observatorul cetăţenesc de politici regionale