Euroregiunea DKMT: factor de stabilitate regională şi toleranţă interetnică


Iulie – Ianuarie 2001 – Euroregiunea DKMT: factor de stabilitate regională şi toleranţă interetnică

Parteneri:

  • Institutul Intercultural Timişoara
  • Fundaţia Mureş Szeged
  • Distrikt 0230 Kikinda
  • Forumul Preşedinţilor DKMT (preşedinte în exerciţiu: Viorel Coifan)

Finanţare: Programul Măsuri de Încredereal Consiliului Europei

Obiectivele proiectului au fost:

  • informarea cetăţenilor despre cadrul de cooperare oferit de Euroregiunea DKMT;
  • stimularea unor dezbateri publice cu implicarea societăţii civile şi a autorităţilor publice privind cooperarea transfrontalieră într-un context intercultural;
  • crearea unei reţele informaţionale.

Principalele activităţi desfăşurate:

  • organizarea a 12 întâlniri locale – câte 4 în fiecare parte a euroregiunii – în care s-au dezbătut oportunităţile privind crearea unui parteneriat regional, cooperarea transfrontalieră şi rolul acesteia în stabilitatea regională, exemple de bună practică ale cooperării în diverse domenii de activitate;
  • editarea şi difuzarea de materiale informative tipărite în cele trei limbi ale euroregiunii.