Participare la Politici regionale în domeniul tineretului – Szeged


Octombrie – participare la Politici regionale în domeniul tineretului – Szeged

Organizator: Mobilitas Ungaria

Finanţare: Programul de tineret al Uniunii Europene

Programul a constat în prezentarea activităţii organizaţiilor din sud-estul Ungariei (partea maghiară a Euroregiunii DKMT), identificarea de programe, parteneri, stabilirea de legături între participanţi (networking).

Euroregiunea DKMT: factor de stabilitate regională şi toleranţă interetnică


Iulie – Ianuarie 2001 – Euroregiunea DKMT: factor de stabilitate regională şi toleranţă interetnică

Parteneri:

 • Institutul Intercultural Timişoara
 • Fundaţia Mureş Szeged
 • Distrikt 0230 Kikinda
 • Forumul Preşedinţilor DKMT (preşedinte în exerciţiu: Viorel Coifan)

Finanţare: Programul Măsuri de Încredereal Consiliului Europei

Obiectivele proiectului au fost:

 • informarea cetăţenilor despre cadrul de cooperare oferit de Euroregiunea DKMT;
 • stimularea unor dezbateri publice cu implicarea societăţii civile şi a autorităţilor publice privind cooperarea transfrontalieră într-un context intercultural;
 • crearea unei reţele informaţionale.

Principalele activităţi desfăşurate:

 • organizarea a 12 întâlniri locale – câte 4 în fiecare parte a euroregiunii – în care s-au dezbătut oportunităţile privind crearea unui parteneriat regional, cooperarea transfrontalieră şi rolul acesteia în stabilitatea regională, exemple de bună practică ale cooperării în diverse domenii de activitate;
 • editarea şi difuzarea de materiale informative tipărite în cele trei limbi ale euroregiunii.

Sesiunea de training: Contactul direct cu alegătorii


Aprilie – Sesiunea de training Contactul direct cu alegătorii

Parteneri:

 • National Democratic Institute Romania (NDI Romania)
 • Consiliul Judeţean Timiş

Finanţare: National Democratic Institute Romania

Proiectul a constat într-un training destinat tinerilor candidaţi ai partidelor democratice la alegerile locale în judeţul Timiş, focalizându-se în principal pe tehnici de campanie care implică un contact direct cu electoratul. De asemenea, au fost prezentate modalităţi de atragere a tinerilor la vot. Cu sprijinul doamnei Shannon O’Connell, director NDI Romania, a fost invitat în calitate de lector Bryan Hayes, cel mai tânăr membru al Parlamentului Republicii Irlanda.