Identităţi culturale multiple în Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT)


Februarie-Martie 1999: Identităţi culturale multiple în Euroregiunea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT)

Partener: Fundaţia Democracy After Communism, Budapesta
Finanţare: Eurotin, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Timiş, S.C. Prompt S.A. Timişoara

Proiectul a reunit 30 de tineri din partea română şi din cea maghiară a Euroregiunii DKMT şi a constat în întâlniri cu personalităţi ale vieţii culturale, politice, religioase şi reprezentanţi ai minorităţilor din Timişoara şi judeţul Timiş.

Scopul acestor întâlniri, dezbateri şi mese rotunde a constat în cunoaşterea mai bună a particularităţilor locale şi regionale, a contextului intercultural şi stabilirea de noi legături între organizaţii.

În proiect nu au fost implicaţi reprezentanţi din partea sârbă a euroregiunii datorită situaţiei politice din acea perioadă.